top of page

Agato Skien AS

Eie, utvikle og forvalte selskaper på best mulig måte.

Resultatorientert

Agato setter klare og ambisiøse mål, og arbeider langsiktig og systematisk med å realisere våre mål i henhold til våre verdier.

Mulighetsorientert

Agato fester pragmatisk og entusiastisk blikket på det som kan bli oppnådd. Mot fremfor frykt som fundament i møte med risiko. 

Nysgjerrighet til oppdagelse av nye ideer og muligheter.

Menneskeorientert

Agato bygger menneskeorienterte bedrifter, og gjør dette blant annet ved å ansette riktige medarbeidere og skape kultur med integritet, ekthet og disiplin.

bottom of page