top of page

Spørsmål og svar

Nedenfor finner du spørsmål og svar i henhold til leieperioden og praktiske problemer.

 • Hva betyr det at boligen er utleid som den er (“as is”)?
  Dette betyr at utleier ikke er ansvarlig for alle problemer i boligen. Hvis en bolig er utleid som den er (“as is”) er det kun visse problemer som anses som mangler og som leietaker kan klage på. Hvis husrommet er utleid som det er har boligen likevel mangel hvis utleier eller noen utleier svarer for har tilsidesatt pliktene som fremgår av husleieloven § 2-3 om uriktige opplysninger om husrommet og § 2-4 om manglende opplysninger om husrommet. Videre har boligen en mangel hvis boligen er i vesentlig dårligere stand enn det leietaker hadde grunn til å regne med etter størrelsen på husleien og forholdene ellers i saken.
 • Hvor henvender jeg meg vedr. tekniske eller praktiske spørsmål, mangler, reklamasjoner, skader, naboklager etc?"
  Ta kontakt med post@agato.no
 • Hvor kan utleier og leietaker finne husordensreglene?
  Ta kontakt med Agato. I noen bygg kan husordensreglene også leses ved inngangsdøren til bygget.
 • Hva gjør leietaker hvis leietaker har mistet en nøkkel tilhørende boligen?
  Hvis leietaker har mistet en nøkkel tilhørende boligen må leietaker ta kontakt med ansvarlig vaktmester for bygården på mail. Leietaker må oppgi informasjon om hva slags type nøkkel henvendelsen gjelder, hvilke låser nøkkelen passet til og hva som er årsaken til at leietaker mistet nøkkelen. Oppgi også adresse og leilighetsnummer. Leietaker må selv hente og betale for ny nøkkel. Dersom det haster, og leietaker har mistet nøkkel/låst seg ute utenfor våre åpningstider, må leietaker kontakte låsesmed og betale kostnadene for dette.
 • Sluket er tett, hva gjør jeg?"
  Dersom sluket er tett, åpne sluket og rens/fjern matrester/hår som har festet seg. Hvis dette ikke hjelper, bruk flytende avløpsåpner (f.eks flytende Plumbo, Jiff). Ta kontakt med ansvarlig vaktmester dersom problemet ikke løser seg. TIPS: Kjøp inn en sugekopp (sånn med treskaft), fås kjøpt på dagligvarebutikk eller butikker av typen som Jernia.
 • Platetoppen fungerer ikke, hva gjør jeg?"
  Forsøk å skru av og på sikringen til platetoppen i sikringsskapet (lilla 20 ampere). Dette vil tilbakestille komfyrvakten og forhåpentligvis løse problemet. Ta kontakt med ansvarlig vaktmester dersom problemet ikke løser seg.
 • Røykvarsler piper, hva gjør jeg"
  Når røykvarsler piper er det på tide å bytte batteri. Røykvarslerens dag er 1. desember. Bytt batteri i røykvarsler minst én gang i året. Røykvarsler skal aldri skrus ned.
 • Branndetektor piper, hva gjør jeg?"
  Aldri skru denne ned. Hvis denne blir skrudd ned, vil det påløpe et gebyr på kr. 4000,-. Ta kontakt med ansvarlig vaktmester dersom branndetektor piper. Dersom branndetektoren "uler", kan det være brann i bygget. Gå til brannsentral (nederst i trappeoppgang) og kontroller om den er utløst pga. brann. Er du er i tvil om det er falsk alarm eller ikke, sjekk bygget. Ved mistanke om brann, ring brannvesenet (110). Dersom leietaker avstiller brannsentral uten å være sikker på om det er brann (og det viser seg å være brann), kan leietaker bli anmeldt og holdes rettslig ansvarlig ved påført personskade eller skade på bygningsmasse.
 • Varmekablene på badet virker ikke, hva gjør jeg?"
  Påse at termostaten står på og at temperaturen er skrudd opp. NB aldri skru varmekablene helt av. Juster heller temperaturen til et lavere nivå. Dersom sikringen går ved bruk av varmekablene, ta kontakt med ansvarlig vaktmester. Dersom varmekablene har vært avslått, vil det ta minst 24 timer før du vil merke temperatur/varme i gulvet. Er varmekablene ødelagte må dere forvente en reparasjonstid på 5 uker.
 • Fryseren er full av is, hva gjør jeg?"
  Da er det på tide å avtine fryseren. Ta ut stikkontakten og vent til isen har smeltet. Det kan bli vannsøl av dette, og leietaker må være hjemme under avtiningen. Når fryseren er fri for is og vannet er tørket opp, sett på strømmen.
 • Oppvaskmaskinen vasker ikke rent, hva gjør jeg?"
  Tøm maskinen og kjør en runde med oppvaskmaskin-rens (kan kjøpes på de fleste dagligvareforretninger). Vedvarer problemet, ta kontakt med ansvarlig vaktmester.
 • Vaskemaskinen virker ikke, hva gjør jeg?"
  Ingen av våre leiligheter har vaskemaskin inkludert i leien. Det hender at tidligere leietaker lar vaskemaskin stå igjen i leiligheten. Det er da opp til ny leietaker om man ønsker å beholde vaskemaskinen. Dersom det oppstår feil ved vaskemaskinen, eller den har gått i stykker, er leietaker ansvarlig for å ordne med reparasjon selv.
 • Mugg/sorte flekker på veggen, hva gjør jeg?"
  Senger skal aldri stå helt inntil en yttervegg, da det kan oppstå mugg. Seng må være minst 10 cm fra yttervegg. Ovn under vindu må ikke fjernes. Viktig å ha god ventilasjon i leiligheten, dvs. at lufteluker og spalter aldri må stenges helt. Tips: ved tørking av klær i leilighet, pass på å lufte skikkelig underveis. Ved oppdagelse av mugg/sorte flekker på vegg, forsøk først å vaske bort med salmiakkvann og påse at det er god luftgjennomstrømninger i rommet når det tørkes. Vedvarer problemet, ta kontakt med ansvarlig vaktmester.
 • Jeg tror det er skadedyr i leiligheten, hva gjør jeg?"
  Så fort man får mistanke om at det er skadedyr i leiligheten, ta kontakt med ansvarlig vaktmester umiddelbart.
bottom of page